1. Turnen
In de kleuterschool:

Elke kleuterklas heeft 2 uur bewegingsopvoeding per week. De turnlessen worden gegeven door juf Anneleen of juf  x. In de kleuterschool turnen de kleuters in hun gewone kleren en schoenen.

In de lagere school:

De leerlingen hebben anderhalf uur per week turnles. Deze lessen worden gegeven door juf Christine en juf Anneleen.

Verplichte kledij:
- zelf aan te kopen: witte turnpantoffels

- aan te kopen via de school: een blauw turnbroekje of turnbroekrokje, een turnzak en een turn T-shirt
 

2. Zwemmen

Alle kinderen gaan te voet naar het zwembad. Gelieve voor aangepaste kledij te zorgen (jogging/regenjas/ schoenen/paraplu)

De derde kleuterklas gaat 1 keer per maand telkens op dinsdagnamiddag naar het zwembad voor een speelmoment in het klein zwembad onder toezicht van de klasleerkracht. (zie zwemkalender)

In het eerste leerjaar gaan de leerlingen elke week op woensdag zwemmen.

Voor de verdere regeling van het zwemmen verwijzen we naar de zwemkalender. Deze kan dit schooljaar wijzigingen door de coronamaatregelen.

3. Sportdagen
Vanaf de peuterklas wordt er in de school een grote sportdag georganiseerd. Vanaf de tweede kleuterklas neemt de school ook deel aan de SVS sportdagen ‘Kleuterboemeldag' en 'Rollebolle'. Ook de "Robbedoezedag" voor de 2de en 3de kleuterklas staan jaarlijks op het programma. In de lagere school heeft elke klas 2 sportdagen verspreid over het schooljaar. In het vierde leerjaar wordt er in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst een 'Sportweek' georganiseerd!

 

4. Sport op woensdagmiddag
Doorheen het schooljaar zijn er heel wat sportactiviteiten waar de leerlingen van de lagere school aan kunnen deelnemen. 

5. Voldoende bewegen!

We stimuleren onze leerlingen om ook tijdens/tussen de lessen voldoende te laten bewegen. Regelmatig rennen ze toertjes op de speelplaats of spelen ze een bewegingstussendoortje in de klas.

Welkom in het turnparadijs!

In het turnparadijs amuseer je je met de drie turnjuffen.

Ze stellen zich graag voor in deze filmpjes: filmpje 1 en filmpje 2