Algemeen


In onze school wordt gewerkt met een inschrijvingsstop. Dit betekent dat voor onze school maximum 52 leerlingen per leeftijdsgroep worden toegelaten. 

 

 

Inschrijving van peuters, geboortejaar 2019:

Alle andere kinderen:

kunnen steeds ingeschreven worden op de volgende momenten:

- tijdens de schooluren

- tijdens het schoolfeest 

- tijdens de zomervakantie (zie regeling homepagina)

- na afspraak met de directeur  (03 750 10 80)

Bij inschrijving volstaat het om de ISI-kaart of kids-ID mee te brengen.

Instapdata voor kleuters in het schooljaar 2020 - 2021

Peutertjes zijn welkom in de school  op één van de wettelijk opgelegde instapdata op voorwaarde

dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben: 

 

- eerste schooldag: 0

- na de herfstvakantie: 09/11

- na de kerstvakantie: 04/01

- 1 februari: 01/02

- na de krokusvakantie: 22/02

- na de paasvakantie: 19/04

- na OLH: 17/05